TRUNG TÂM ĐÀO TẠO

Tin cậy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để lựa chọn sản phẩm.

Thiết bị nha khoa mới phải hoạt động đáng tin cậy trong nhiều năm sau.
Khả năng vận hành liên tục hàng ngày của thiết bị là nền tảng cho thực tiễn hoạt động bận rộn.
Từ lâu các sản phẩm của Belmont đã được công nhận về độ bền bỉ và tuổi thọ dài lâu.
Và đây sẽ là tiền đề để bạn hành nghề nha khoa hiệu quả. Để tăng cường thế mạnh,
chúng tôi tiến hành đào tạo hàng năm cho các đại lý của mình tại Trung tâm Đào tạo tại Singapore của Takara Belmont.

Chúng tôi lắp đặt và sử dụng 5 sản phẩm chính để phục vụ cho công tác đào tạo sản phẩm và kỹ thuật.
Để liên hệ với Đại diện hỗ trợ của Belmont,
vui lòng tìm kỹ thuật viên thích hợp tại quốc gia của quý khách hoặc nhấp vào Liên hệ ở đầu trang web.

Nếu quý khách có dịp ở gần địa điểm trên, vui lòng ghé thăm để trải nghiệm và cảm nhận sản phẩm của chúng tôi.